dls_WebPic_4
dls_WebPic_7

KORT OM TRINOVO CONSULTING

Trinovo Consulting är ett managementkonsultbolag med inriktning på strategisk affärs- och verksamhetsutveckling, IT management samt operativt genomförande. Vi är ett tjugotal konsulter och har ett tydligt och pragmatiskt förhållningssätt som utgår från uppdragsgivarens specifika förutsättningar. Vi levererar konkreta och effektiva lösningar genom våra fyra affärsområden:

Aktuellt

1

Trinovo i Almedalen

Trinovo medverkade under måndagen i ett seminarium som anordnades av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) som en del av den pågående Almedalsveckan i Visby på Gotland. Under seminariet presenterades flera intressanta perspektiv på hur vi kan förbättra återvinningen av förpackningar i Sverige och hur vi gemensamt kan bidra för en ökad återvinning. Trinovos Gunnar Winqvist var på […]

Pen

Det verkliga hotet mot svenska banker – en update på Trinovos analys av retail finance i Sverige

En mycket stor del av de svenska bankernas lönsamhetsökning sedan krisen kommer från högre marginaler på bolån och höga marginaler på ett kraftigt växande sparande. Samtidigt har faktiskt rörelsekostnaderna ökat med 30 Miljarder kronor. Få i branschen tror att intäkterna kommer kunna driva lönsamheten på samma sätt framöver och samtidigt står flera storbanker inför betydande […]

BE

Digitaliseringen gör många lågavlönade till vinnare

Digitaliseringen innebär en fundamental omvandling som vi alla måste förhålla oss till. För att undvika att den leder till vinstfall och skenande arbetslöshet menar digitaliseringsspecialisten Björn Erikson att samhället nu måste uppvärdera det som inte går att digitalisera och satsa kraftfullt på ”det mänskliga mervärdet”. I juni släppte transportföretaget UPS en rapport som visade att 80% […]