sublayer GEDIGEN ANALYS
sublayer KREATIV OCH PRAGMATISK LÖSNING
sublayer AFFÄRSDRIVET GENOMFÖRANDE

Kort om Trinovo Consulting

Trinovo Consulting är ett managementkonsultbolag med inriktning på strategisk affärs- och verksamhetsutveckling samt operativt genomförande. Vi är ett fyrtiotal konsulter och har ett tydligt och pragmatiskt förhållningssätt som utgår från uppdragsgivarens specifika förutsättningar. Vi levererar konkreta och effektiva lösningar.  

Stockholm


Drottninggatan 68
111 21 Stockholm
Tel. 08-22 01 00

Göteborg


Södra Hamngatan 25
411 14 Göteborg
Tel. 031-63 21 30

Malmö


Norra Vallgatan 68
211 22 Malmö
Tel. 040-630 36 20

Nyheter

Exempel på uppdrag

HH2

Trinovo Consulting genomför årligen ett stort antal projekt inom olika branscher. Bland annat har vi genomfört följande uppdrag de senaste åren:

  • Etablerat en ny retailbank på den svenska marknaden.
  • Halverat IT-kostnaden i ett internationellt energiföretag.
  • Genomfört flera affärsmiljöstudier för en av sveriges storstadsregioner.
  • Byggt Sveriges största lojalitetsprogram.
  • Utvecklat ett av de stora riskkapitalbolagen.
  • Etablerat en ny IT-organisation i globalt verkstadsföretag.