Aktuellt

CIO forum okt 2017

Internet of Things stod på agendan vid senaste CIO-Forum

Återigen har Trinovo tillsammans med Birgitta Klasén arrangerat ett CIO-Forum (43:e i ordningen). CIO-Forum är ett nätverk, som arrangeras tre gånger om året i Stockholm, för CIO:er i svenska företag och organisationer. Förra onsdagen stod Internet of Things (IoT) på agendan, vilket belystes från två perspektiv. Vilken kundnytta kan man skapa från sensor till slutlig […]

WebPic_17

Från digitaliseringspanik till överlagd strategi

För många företag är Digitaliseringen närvarande överallt, men inte på något överlagt sätt eller med god förankring i ledning och styrelse: Många intryck haglar kontinuerligt – merparten skapar mer migrän än klarhet Vissa bevisligen viktiga möjligheter och hot, men vilka är det i din bransch/företag? IT-industrin hetsar kring att alla företag kommer att bli IT-företag […]

shutterstock_158654720

Står vi inför en större korrigering på bostadsmarknaden? Vad får det för konsekvenser och vad skall man i så fall göra?

Trinovo har under det senaste året analyserat lönsamhetssituationen inom Retail Banking i Sverige. Vår slutsats, som har stärkts av diskussioner med ett 25-tal aktörer på marknaden, är att man står inför mycket stora lönsamhetsutmaningar framöver. Främst beror detta på att man i så stor utsträckning gjort sig beroende av en mycket kraftigt ökad lönsamhet på […]