Alice Sievo


Kontor

Trinovo Consulting
Norrlandsgatan 16,
111 43 Stockholm

Alice Sievo

Internship

Alice påbörjade sitt Internship på Trinovo Consulting vid årsskiftet 2019. Under våren kommer hon parallellt med sitt arbete på Trinovo att slutföra sin ekonomie kandidat vid Uppsala universitet. Därutöver ägnar Alice sin tid åt studier inom hållbar utveckling, något som står i förgrunden för affärsutveckling, samt deltar i ett nätverk för unga kvinnor inom konsultbranschen.

Bakgrund
Alice är sedan i vintras hemkommen från Università Commerciale Luigi Bocconi i Milano där hon valde att specialisera sig inom Business management, vilket också är inriktningen för hennes kandidat. Tidigare har Alice arbetat med försäljning, och genom diverse åtaganden med marknadsföring, kommunikation och grafisk design.

Fokusområden
Projektledning, projektkoordination och analys

Branscher
Detaljhandel

Se alla medarbetare