Carl Hjelm


Kontor

Trinovo Consulting
Norrlandsgatan 16,
111 43 Stockholm

Carl Hjelm

Konsult

Carl började på Trinovo Consulting i augusti 2017 efter avslutad civilingenjörsexamen i industriell ekonomi vid Lunds tekniska högskola, med fokus på matematik och supply chain management. Under studietiden har han arbetat deltid på en studentkonsultfirma och varit engagerad i studentkåren. Innan studietiden studerade Carl arabiska vid Försvarets tolkskola i Uppsala.

Bakgrund
Civilingenjör i industriell ekonomi, Lunds tekniska högskola med fokus på supply chain management. Har även studerat Industrial and Systems Engineering vid Virginia Polytechnic Institute and State University, USA.

Fokusområden
Strategifrågor och affärsutveckling.

Branscher
Logistik, detaljhandel och transport.

Se alla medarbetare