Carl Påhlman


Kontor

Trinovo Consulting
Norrlandsgatan 16,
111 43 Stockholm

Carl Påhlman

Partner

Carl rekryterades till Trinovo i augusti 2007 efter avslutade studier vid Kungliga Tekniska högskolan samt Stockholms Universitet. Carl har under sin tid på Trinovo genomfört uppdrag i flertalet olika branscher, men med fokus mot finansbranschen. Uppdragen har varierat mellan operativa ”for hire”- uppdrag till analyser och utredningar. På Trinovo är Carl projektledare för uppdrag inom bank, försäkring, transport och logistik.

Bakgrund
Civilingenjör i Industriell ekonomi, KTH, Civilekonom, Stockholms Universitet. Har även kompletterat sin utbildning med studier vid University of California, Santa Barbara.

Fokusområden
Affärsutveckling och strategiarbete.

Branscher
Bank, finans, transport och logistik.

Se alla medarbetare