Johan Anstrén


Kontor

Trinovo Consulting
Norrlandsgatan 16,
111 43 Stockholm

Johan Anstrén

Associerad Partner

Johan har 10 års erfarenhet från läkemedelsområdet där han haft flera olika befattningar inom finans, klinik, IT, stab samt marknad med fokus på globala förändrings- och effektiviseringsprocesser. De senaste åren har han varit verksam inom biotekniksegmentet i Stockholm och Köpenhamn samt innovationssystemet i Göteborg. Johan började på Trinovo våren 2005 där han främst arbetar med strategi- och implementeringsuppdrag inom life science samt med att konsolidera vår kompetens inom området.

Fokusområden
Strategi- och implementeringsuppdrag.

Branscher
Life science.

Se alla medarbetare