Magnus Gerholm


Kontor

Trinovo Consulting
Norrlandsgatan 16,
111 43 Stockholm

Magnus Gerholm

Senior Projektledare

Magnus är projektledare och verksamhetsutvecklare som har arbetat som konsult sedan i början på 90-talet. Han har arbetat inom många olika roller i projektets livscykel – alltifrån kravanalys till projektledning och testledning. Han har även en bakgrund inom systemutveckling och systemdesign.

Fokus har sedan slutet på 90-talet legat inom bank- och finansbranschen, i synnerhet Cash Management och Custody där Magnus har en mycket djup erfarenhet (både ur ett system- och verksamhetsperspektiv).

Magnus är civilingenjör i Industriell Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola.

Bakgrund
Senior projektledare Rumbline, Senior projektledare Modul1/Softronic, Manager Accenture, Civilingenjör Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola.

Fokusområden
Affärsutveckling, verksamhets- och kravanalys, projektledning.

Branscher
Merchant Banking, Custody, Treasury/Cash Management, Shipping, Retail, Hälsa och sjukvård.

Se alla medarbetare