slide_wwd1

VAD VI GÖR

Trinovo Consultings fokus är större affärsmässig framgång för våra uppdragsgivare. Därför arbetar vi med utveckling av uppdragsgivarens verksamhet eller affär, det vi i bred bemärkelse kallar affärsutveckling. Vårt andra verksamhetsområde är IT management. Effektivt och affärsmässigt rätt utnyttjande av IT är något alla organisationer måste arbeta med. Vi har också särskild kompetens i gränslandet mellan IT och affärsutveckling. Något våra klienter kan utnyttja för att utveckla sin affär i dagens digitaliserade värld.

De flesta verksamheter utsätts för stort förändringstryck, globalisering och avreglering som skapar nya spelregler med utmaningar för konkurrenskraft och effektivitet. Digitaliseringen skakar om distributionsmönstren och skapar nya grundläggande förutsättningar för att utveckla effektiva verksamheter.

Vi har en helhetssyn på uppdragsgivarens affär och affärsutveckling. Vi kan bistå med analys, framtagande av kreativa lösningar och hjälpa till med att säkra ett affärsorienterat genomförande.

På Trinovo Consulting har vi förmånen att arbeta med många olika typer av uppdrag i flera branscher. Uppdragsgivare är affärs- och verksamhetsansvariga på ägar- och ledningsnivå.

Utgångspunkten är alltid klientens specifika situation och vi arbetar snabbt, kreativt, pragmatiskt och erfarenhetsbaserat.