AFFÄRSDRIVET GENOMFÖRANDE

På Trinovo Consulting möjliggör vi för våra uppdragsgivare att genomföra program och projekt på ett sätt som gör att de snabbare och lättare kan förbättra sina verksamheter och affärer. Enligt vår erfarenhet kännetecknas ett framgångsrikt genomförande av en noggrann analys, väl beprövade metoder och en tydlig koppling till projektmål och business case.

Vi hjälper våra kunder att genomföra såväl organisationsförändringar som nya arbetssätt och processer, och tack vare vår erfarenhet av både strategi och affärsutveckling samt IT-management kan vi driva genomförandeprojekten med ett tydligt fokus på affärsnytta.

Vi kan erbjuda flera mycket seniora program-, projekt- och testledare, och vi kan också axla roller som IT-arkitekt eller kravanalytiker.

Kontaktperson Affärsdrivet genomförande
Magnus Gerholm