CIO-Forum

CIO Forum grundades 2003 och drivs av Trinovo Consulting tillsammans med Birgitta Klasén. Målgruppen för CIO Forum är utvalda IT-ledare och CIO:s i de större svenska organisationerna.

Medlemskap utvärderas och beslutas av CIO-Forums programkommitté.

Syftet är att under trivsamma och informella former belysa och diskutera aktuella och utmanande frågeställningar i gränslandet mellan affär och IT. Agendan baseras på aktuella ämnen vilka kvalificeras och beslutas av deltagarna. Inlägg kommer från deltagarna ibland kryddat med inspel från externa föredragshållare eller Trinovo Consulting.

Mötesfrekvens är 3 gånger per år i Stockholm.

Kontaktperson CIO-Forum
Peter Wehlin