IT-MANAGEMENT

En affärsorienterad och effektiv IT-verksamhet är väsentlig för hela organisationens konkurrenskraft. Med fokus på organisationens verksamhetskrav och dess förutsättningar hjälper vi att formulera en strategi och handlingsplan med en rimlig ambitionsnivå som vi även kan genomföra tillsammans med klienten. För oss är det uppnådda värdet viktigare än den tekniska lösningen.

Som leverantörsoberoende rådgivare med lång erfarenhet utgår vi alltid från klientens unika situation för att öka affärsmässigheten och effektiviteten i IT-verksamheten. För att säkerställa oberoende vid de strategiska valen erbjuder vi varken egna utvecklingsresurser, tekniska lösningar eller implementation av dessa.

Kontaktperson IT-Management
Peter Wehlin