STRATEGI OCH AFFÄRSUTVECKLING

För att fullt kunna ta tillvara på en organisations möjligheter och bemöta dess utmaningar krävs en tydligt formulerad strategi. Med utgångspunkt i faktabaserad analys, ett pragmatiskt synsätt och hög kreativitet bidrar vi till att skapa just detta, en strategisk och operativ utvecklingsplan anpassade efter varje uppdragsgivares verksamheter och omvärld. Med över 20 års erfarenhet hjälper vi våra klienter med analyser och framtagning av strategi-, affärs- och organisationsutveckling på ledningsnivå och vår utgångspunkt är alltid klientens behov och förutsättningar framför färdigförpackade lösningar och modeller.

Genom åren har vi sett att den digitala affärsutvecklingen har blivit en allt viktigare del av utvecklingsarbetet i företag och verksamheter. Vi har under en längre tid gjort lösningar som kombinerar vägvinnande teknologi och affärsutveckling i kund och marknadsnära tillämpningar.

Kontaktperson Strategi och affärsutveckling
Tomas Dahlqvist