bjoern-erikson-ii

Björn Erikson

Partner

Björn Erikson

Björn var med och grundade Trinovos IT-managementverksamhet 2003 och tillhör den kärntrupp i bolaget som hållit ihop i olika konstellationer sedan slutet på 1990-talet. Björn har erfarenhet under mer än 25 år som rådgivare och strategikonsult inom IT-management samt förändringsledare inklusive flertalet CIO-for-hire uppdrag. Björn är en affärsorienterad, drivande och entusiasmerande ledare samt en god analytiker med gedigen IT-kunskap och speciell förmåga att göra komplexa IT-situationer begripliga för beslutsfattare. Björn är civilingenjör Teknisk Fysik och Data från Chalmers Tekniska Högskola och har kompletterat med studier i marknadsföring och ekonomi vid Stockholms Universitet.

Kontaktinformation
Mail: bjorn.erikson@trinovo.se
Mobiltelefon: 0708-23 13 23

Trinovo Consulting
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm

Bakgrund
Management trainee, marknads- och produktlinjechef inom Ericsson-koncernen, mer än 20 års konsulterfarenhet från Enator, SIAR, Gartner och Carta/Booz Allen Hamilton.

Fokusområden
CIO-agenda, IT-ledarskap och -kommunikation, IT-governance och -organisation, affärs-IT-relation, affärsdriven IT-strategi och -planering, affärs-IT-arkitektur, IT-control och effektivitet, IT-sourcing och leverantörsstyrning, affärs- och processutveckling med IT,  ledning av större IT-program exempelvis affärssystem/ beslutsstöd samt interim CIO och förändringsledning.

Branscher
Tjänstesektor: Bank och försäkring, energi, handel & distribution, konsultbolag, media och telekommunikation, spel och lotteri samt transport och resor. Industri (svensk/internationell): Bygg, fordon, förpackning, försvar, industriella tjänster, kemi, konsumentvaror, medicinteknik, papper och massa samt process- och tillverkande industri. Offentlig sektor: Infrastruktur/järnväg samt tillsyn och provning.