christian-rutz

Christian Rutz

Partner och VD

Christian Rutz

Christian har arbetat på Trinovo sedan 1995 och har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Christian är också certifierad managementkonsult CMC sedan 2006. Christian har under sina yrkesverksamma år arbetat med ett stort antal typer av företag och branscher– alltifrån multinationella koncerner till småföretag och inom den finansiella sektorn såväl som myndigheter, branschföreningar med mera. Uppdragen har varierat från projektledare/ programledare för stora införandeprojekt till rena analysuppdrag och utredningar. På Trinovo är Christian klientansvarig och projektledare för uppdrag inom bank, försäkring, offentlig sektor och NGO:s. Christian talar svenska, engelska och tyska.

Kontaktinformation
Mail: christian.rutz@trinovo.se
Mobiltelefon: 0703-79 16 92

Trinovo Consulting
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm

Bakgrund
Civilekonomexamen från Stockholms Universitet.

Fokusområden
Frågeställningar kopplat till strategiska anpassningar, tillväxtfrågor, lönsamhetsbedömningar, konsekvensanalyser av omvärldsfaktorer som t ex regelverk.

Branscher
Bank, försäkring, offentlig sektor och branschföreningar.