bild glenn

Glenn Rosenholmer

Associerad Partner

Glenn Rosenholmer

Glenn började på Trinovo Consulting i oktober 2017 och är en erfaren management konsult som framgångsrikt har fullföljt ett mycket stort antal komplexa projekt i olika miljöer. Konsultuppdragen spänner över många branscher och uppdragstyper i över 50 olika bolag, där de flesta är aktiva inom tillverkningsindustrin. Glenn har en lång och bred erfarenhet av att vara konsult och klientansvarig för strategi, affärsutvecklings- och omstrukturerings projekt. Under senare år har Glenn varit tungt involverad i stora internationella omstrukturerings- och förändringsprojekt.

Kontaktinformation
Mail: glenn.rosenholmer@trinovo.se
Mobiltelefon: : 0708-84 38 08
Trinovo Consulting
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm

Bakgrund
Civilekonom, Linnéuniversitet/Lunds univerisitet med fokus på Organisationsteori.

Fokusområden
Strategifrågor och affärsutveckling.

Branscher
Konsumentvaror, Läkemedel, Automotive, Återvinning, Telecom, Aerospace.