henrik-bengtsson

Henrik Bengtsson

Senior Projektledare

Henrik Bengtsson

Henrik anslöt som associerad partner till Trinovos IT-managementverksamhet i mars 2011. Han kom närmast från en tjänst som ansvarig för CIO Office på Ikano Bank SE, där han verkat i flera olika positioner under nio år. Henriks fokus är på frågeställningar relaterade till styrning och organisation av IT, alltid med affärsverksamhetens strategi och behov som utgångspunkt. Henrik startade sin karriär med ett år som konsult på Akribi AB, följt av fem år som konsult på RKS Data AB. I båda fallen arbetade han nära ett antal verksamheter med systemutveckling och systeminförande samt som projektledare. Henrik har en magisterexamen i Informatik från Lunds Universitet och Universidad de Deusto, Bilbao, Spanien.

Kontaktinformation
Mail: henrik.bengtsson@trinovo.se
Mobiltelefon: 0732-44 56 78

Trinovo Consulting
Norra Vallgatan 68, 5 tr
211 22 Malmö

Bakgrund
Konsult på Akribi och RKS Data. Ansvarig för CIO office på Ikano Bank SE.

Fokusområden
Styrning och organisation av IT-funktioner, affärsdriven IT-strategi, utredningar och förstudier.

Branscher
Bank och finans, tillverkande industri, bilindustri och konsumentprodukter.