jan-book

Jan Book

Partner

Jan Book

Jan var med och grundade Trinovos IT-managementverksamhet 2003 och tillhör den kärngrupp i bolaget som hållit ihop i olika konstellationer sedan 20 år tillbaka. Han har över 30 års erfarenhet som linjechef och konsult i olika internationella konsultbolag. Jan startade sin karriär som IT-ansvarig i förpackningsindustrin och har därefter arbetet inom olika internationella konsultbolag. Konsultuppdragen spänner över många branscher och uppdragstyper i över 50 olika bolag. Jans huvudfokus har legat på tillverkningsindustri, energibranschen, telecom, offentlig sektor, bank och detaljhandel. Jan har en filosofie kandidatexamen inom ekonomi/IT från Lunds universitet.

Kontaktinformation
Mail: jan.book@trinovo.se
Mobiltelefon: 0708-10 84 46

Trinovo Consulting
Norra Vallgatan 68, 5 tr
SE-211 22 Malmö

Bakgrund
IT manager PLM/Rexam, konsult Enator, director SIAR-Bossard och Gartner Group, principal Booz Allen Hamilton.

Fokusområden
Affärsdriven IT-strategi, CIO for hire, effektivisering, IT-sourcing, mergers & acquisitions, kvalitetssäkring, IT-organisation, IT-styrning/kontroll och investeringar.

Branscher
Bank, detaljhandel, energi, telecom, offentlig förvaltning samt ett antal olika tillvekningsindustrier som förpackning, skogsindustri, livsmedel, bil, byggmaterial, kemi, försvarmaterial, konsumentprodukter och läkemedel/sjukvårdsprodukter.