marcus-aekerlund

Marcus Åkerlund

Partner

Marcus Åkerlund

Marcus rekryterades till Trinovo i augusti 2008 efter avslutade studier från Kungliga Tekniska högskolan samt från Stockholms Universitet. Marcus har under sin tid på Trinovo genomfört uppdrag i flertalet olika branscher, men med fokus på bank, kortverksamhet samt offentlig sektor. Uppdragen har innefattat allt från analyser av företag och nya marknadsföreteelser till svenska banksystemets funktion.

Kontaktinformation
Mail: marcus.akerlund@trinovo.se
Mobiltelefon: 0702-34 75 62

Trinovo Consulting
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm

Bakgrund
Civilingenjör i Industriell ekonomi, KTH, Civilekonom, Stockholms Universitet. Har även kompletterat sin utbildning med studier vid University of Melbourne, Australien.

Fokusområden
Strategifrågor, affärsutveckling och utredning.

Branscher
Bank, finans, retail och offentlig sektor.