olle-ohlson

Olle Ohlson

Partner

Olle Ohlson

Olle har över 25 års erfarenhet som konsult och företagsledare från svenska och internationella konsultföretag. Olle var med och grundade Trinovos IT-managementverksamhet 2003 och tillhör den grupp i företaget som sedan 1990-talet arbetat tillsammans i olika konstellationer. Olle har lång erfarenhet från rådgivning, IT-effektivisering och upphandling/kontraktering i ett stort antal företag och organisationer inom flera olika branscher. Olle är civilingenjör inom Teknisk Fysik vid Chalmers Tekniska Högskola.

Kontaktinformation
Mail: olle.ohlson@trinovo.se
Mobiltelefon: 0708-53 17 46

Trinovo Consulting
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm

Bakgrund
Konsult/Konsultchef på Errpege, VD vid olika bolag inom IBS-koncernen (International Business Systems), Internationell produktchef på IBS, Director på Gartner Group och Carta Booz Allen Hamilton.

Fokusområden
Affärsdriven IT-strategi, IT-review, IT-effektivitet, projektutvärdering och kvalitetssäkring, affärssystem, upphandling och kontraktering, IT-governance, IT-organisation, IT-control samt projekt- och programstyrning.

Branscher
Bank, handel och distribution, energi, fastighet, spel, transport och resor samt statliga verk och bolag. Industriföretag inom olika branscher såsom konsumentvaror, livsmedel, papper/massa, bygg och anläggning, fordon samt försvar.