Digital affärsutveckling


Ökad medvetenhet om e-handel och multikanal

Ett medelstort internationellt företag verksamt inom industriella tjänster ville bana väg för en fokuserad satsning på Multikanal och eBusiness. Området hade tidigare fått lite fokus beroende på relativt låg mognad i branschen samt mångårig implementering av ett nytt affärssystem. Företaget hade gjort vissa pilotaktiviteter inom e-handel men med otillräcklig framgång.

Digital affärsutveckling

Vad Trinovo tillfört

Den första insatsen handlade om att bygga upp en övergripande beskrivning inklusive business case för företagsledningen. Nästa steg handlade om programledning för multikanalhantering inklusive etablering och business case för områden som affärskoncept för e-handel, ny web-satsning, IT-arkitektur för e-handel och kvalificering av utvecklingspartner.

Resultat

Ökad medvetenhet i ledningsgruppen om vikten av e-handel och multikanal för företaget. Beslut att gå före konkurrenterna för att leda förändringen i branschen.