Finansiell produktstrategi


Anpassad plan för genomförande

En finansiell aktör hade lagt fast en strategi att bredda verksamheten genom ett ökat produktutbud mot privatmarknaden. Trinovo Consulting blev ombedda att genomföra en analys av strategin, dess lämplighet och aktörens förutsättningar att på ett lyckosamt sätt genomföra strategin.

Finansiell produktstrategi

Vad Trinovo tillfört

För att analysera den valda strategin genomfördes en rad olika analyser ur ett par externa respektive interna perspektiv. Dessa analyser omfattade bl.a. följande områden:

  • Aktörens nuvarande och framtida marknadsposition ställt mot konkurrens och andra marknadsförutsättningar.
  • Kund- och marknadssegmentering som underlag för en preciserad målgruppsbestämning.
  • Erbjudandet – vilka produkter ska ingå i sortimentet och vilken prisstrategi är lämplig.
  • Aktörens kostnadseffektivitet genom benchmarking mot andra aktörer inom finansområdet.

Resultat

Trinovo Consultings rekommendation innebar en anpassad plan för genomförande, både vad avser inriktning och tid, samt en anpassning av strategin genom en mer preciserad målgruppsbestämning.