Implementering av affärssystem


Framgångsrik utrullning till 90% av affärsvolymen

Ett medelstort internationellt företag verksamt inom industriella tjänster ville säkerställa utrullning av ett nytt gemensamt affärssystem över hela koncernen. Utrullningen baserades på en branschanpassning av affärssystemet med delad finansiering mellan affärssystemleverantörer och kunden. Utmaningen var att utrullningen hade påbörjats långt innan grundutvecklingen för affärssystemet hade stabiliserats. Den resulterande problembilden hade blivit så allvarlig att den hamnat på företagets styrelseagenda.

Implementering av affärssystem

Vad Trinovo tillfört

Trinovos insats handlade om att säkerställa affärssystemprogrammets framgångsrika genomförande genom följande handlingar:

  • Uppfyllande av kritiska förbättringsområden i revisionsrapporten till styrelsen
  • Bistånd vid segslitna kontraktsförhandlingar med leverantören
  • Ledning av företagets affärssystemprogram inklusive interna resurser och leverantörens resurser
  • Stabilisering av grundutveckling inklusive faktureringskvalitet parallellt med nya affärsfunktioner
  • Räddningsinsats för implementeringsprojekt på lokal marknad
  • Räddningsinsats för beslutsstödsfunktionen m.a.p. rapporter, datakvalitet och organisation

Resultat

Framgångsrik utrullning till 90% av affärsvolymen som både stärkt den administrativa effektiviteten och skapat en gemensam bas för effektiv utrullning av nya affärsutvecklingsinitiativ över hela koncernen. Affärsutvecklingsförmågan har redan bevisats genom innovativa initiativ som tagit konkurrenterna på sängen.