Kostnadseffektivisering av IT


Nöjdheten bland nyckelintressenter förbättrades starkt

Koncernledning och IT-personal hos ett globalt industriföretag hade lågt förtroende för den egna IT-verksamheten som led av sviterna efter en outsourcing. Ansvaret för IT i affärsenheterna var svagt och IT-enheten hade inte lyckats etablera sin nya roll. Företaget tillsatte en ny CIO med uppdrag att åtgärda bristerna i förtroendet. Denne CIO fick stöd av Trinovo under sin introduktionsperiod med ett antal viktiga frågeställningar.

Kostnadseffektivisering av IT

Vad Trinovo tillfört

Trinovos uppgift var att aktivt stödja den nye CIOn med affärsorienteringen av IT-verksamheten vilket inkluderade följande områden:

  • Etablering av en affärsorienterad agenda för IT mot koncernens IT Board inklusive sammanhållande för utformning av IT Board material
  • Etablering av ett nytt funktionsområde inom IT för arkitektur
  • Sammanhållning av den IT-strategiska processen samordnad med koncernens strategiska affärsplanering
  • Utformning av ny IT governance-modell inklusive stärkt affärsansvar för IT
  • Ledning av projekt för förbättrad användbarhet i administrativa system för anställdas självbetjäning
  • Uppföljning av nyckeltal bl.a. avseende motiverade anställda, nöjda användare, tillgänglighet och användarvänlighet, leveransförmåga från IT-verksamheten samt affärsorientering av IT-verksamheten

Resultat

IT förändrades inom loppet av 12 månader från ett av koncernens problemområden till en framgångssaga enligt koncernchefen. Flera nyckeltal för IT-enheten hade utvecklats starkt. Bland dessa hade projektet resulterat i att:

  • Motivation och ledarskapsindex steg från sämst bland koncernens enheter till en bra bit över medel
  • ITs hinder för personaleffektivitet och användartillfredsställelse förbättrades starkt
  • Nöjdheten bland nyckelintressenter inom affär och IT förbättrades starkt
  • Tjänsteleveransavtal (SLA) med tillgänglighet och prestanda förbättrades och utvidgades

Koncernens nya IT-strategi, samordnad med affärsstrategin, omsattes i fokusområden med tydliga handlingsplaner som lade grunden för fortsatt utveckling av koncernens affär och IT-verksamhet.