Outsourcing av CRM-processen


Kortföretaget arbetar efter den nya CRM-strategin

Ett av de större kortbolagen i Norden skulle utveckla sin riktade marknadsföring. Trinovo blev ombedda att ta fram en strategi och en plan för företagets CRM-satsning.

Outsourcing av CRM-processen

Vad Trinovo tillfört

Arbetet bedrevs i när samarbete med kunden för att på så sätt involvera nyckelpersoner i processen. I uppdraget ingick bl.a.

  • Kundanalys med fokus på kundlönsamhet
  • Framtagande av CRM- och kanalstrategi
  • Framtagande av kundlivscykel
  • Framtagande av roadmap för genomförande som omfattade produkter, kampanjmodeller, organisation och processer samt arkitektur och system.
  • Utvärdering och urval av möjliga outsourcingpartner för CRM-processen
  • Stöd vid upphandling av outsourcingpartner för CRM-processen

Resultat

Efter genomfört projekt arbetar kortföretaget efter den nya CRM-strategin. CRM-processen är outsourcad till en market service provider.