Agilt arbetssätt & employer branding – två framgångsfaktorer du bör ha koll på


CIO-forum_toppbild

CIO-forum NR 49:

Helena Csarmann, VP Development på SilverRail, och Claes Peyron, VD på Universum
Hur ställer man om till ett agilt arbetssätt och varför är det så framgångsrikt? Och hur ska vi som företagare göra för att lyckas attrahera morgondagens arbetskraft? Detta och mycket mer pratade Helena Csarmann, VP Development på SilverRail, och Claes Peyron, VD på Universum, om under CIO-forumet som hölls den 13 februari 2020.

 

”Öppenhet, tillit och förändringsvilja är starka framgångsfaktorer.”

 

Helena Csarmann, VP Development på SilverRail 

Allt fler talar om agila arbetsmetoder som ett framgångsrecept när det gäller att hantera en förändringsbenägen omvärld. Helena Csarmann, VP Development på SilverRail, gav en grundlig introduktion till det agila arbetssätt som numera dominerar i de flesta stora företag. Hon berättade också om SilverRails agila resa och de insikter man gjort längs vägen.

Öppenhet, tillit och förändringsvilja är starka framgångsfaktorer när det handlar om att etablera ett agilt arbetssätt i ledningsgruppen. Det är också viktigt att ha en produktägare som verkligen förstår affären, säger Helena.

På SilverRail planerar man utifrån flera olika tidshorisonter. Man arbetar med en Portföljplan som har en 2-årshorisont, en Kortsiktig produktplan på 15 månader, en löpande taktisk horisont på 3 månader och processprintar på 2 veckor. Man använder också ”big room planning”. SilverRail har skalat ner och anpassat denna metod från Scaled Agile Framework. En viktig fråga som diskuterades under kvällen var just skalbarhetsfrågan i det agila arbetssättet i relation till när system blir ”legacy”.

 

”Det viktigaste är inte att hitta talanger, utan att attrahera rätt arbetskraft.”

 

Claes Peyron, VD på Universum

“Employer branding” betyder enkelt förklarat att aktivt arbeta med företagets varumärke för att stärka sin position som attraktiv arbetsgivare, öka nöjdheten hos de anställda och attrahera rätt arbetssökande. Universum är marknadsledare inom employer branding och arbetar med 2 000 arbetsgivare över hela världen. Claes Peyron, VD på företaget, berättade hur sociala medier har förändrat situationen. Idag har de arbetssökande kännedom om många fler arbetsgivare, vilket ökar konkurrensen om arbetskraften.

Som arbetsgivare behöver stå ut mer i ditt budskap och förklara varför du är en attraktiv arbetsgivare. Men du måste också komma ihåg att det viktigaste är inte att hitta talanger, utan att attrahera rätt arbetskraft, säger Claes.

Under kvällen visade Claes underhållande och inspirerande exempel från amerikanska Intel med budskapet ”Our rockstars are not like your rockstars” och slog fast att att en av de mest åtråvärda egenskaperna hos en arbetsgivare är att det finns ledare som stöttar de anställdas utveckling.

 


Har du frågor om CIO-Forum? Kontakta Peter Wehlin

Ladda ner artikeln som PDF


Prenumerera på Trinovo Insights

« »
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights