Jular som varit och jular som kommer: Vinstdriven eller inte? Det är frågan.


Julen-toppbild

 

Vem vinner på retail finance-marknaden? De senaste årens kamp om kunderna har åtminstone inte vunnits av Ebenezer Scrooge.

Så här inför jul sitter vi naturligtvis alla och funderar på vem som egentligen vinner på de finansiella marknaderna. Så vi på Trinovo vred och vände lite på vår databas och kom fram till denna tydliga utveckling. Vilka är då dessa som tar marknadsandelar? De stora? De små? Utmanarna?

Andelar total affärsvolym

andelar-total-affarsvolym

Jular som varit – kundägda och ej vinstoptimerande företag vinner terräng

Den ovanstående grafen visar att det faktiskt är icke-vinstoptimerande företag och organisationer som tagit marknadsandelar och står för 30% av marknaden, mätt i affärsvolym. Det rör sig om företag som Länsförsäkringar, Sparbanker, SBAB, AMF, Alecta, Folksam och AP7. Om vi till detta lägger betydelsen av organisationer som Collectum, Fora och kanske även Min Pension, växer betydelsen av verksamheter med ett allmänt och icke vinstoptimerande syfte. Och siffrorna täcker endast så kallad konkurrensutsatt verksamhet.

Drivkrafter

För det första är det väsentligt att förstå att vi, i efterdyningarna av en liberalisering av inte minst sparandemarknaden under 1980-90-talet, nu ser en återreglering. Finansiärerna (Sveriges kollektivanslutna företag och staten) återtar kontrollen med betydande effekt på hur marknaden fungerar. Det finns en tydlig styreffekt mot billigare alternativ och ”medlemsägda” företag. Den prismässiga smittoeffekten är betydande och förstärks naturligtvis av indexfondernas intåg tillsammans med börsnoterade fonder. Och då har Vanguard (”kundägt”!) ännu inte satsat på den skandinaviska retailmarknaden.

På finansieringsmarknaden, med ökade krav på eget kapital, får effektiva företag med rimliga krav på avkastning en tydlig fördel. Den så kallade kostnaden för eget kapital blir lägre och på bolånemarknaden talar vi i dagsläget om högst betydande möjligheter till lägre ränta för kunderna.

Värderingar skiftar

Men än viktigare för samtliga aktörer på lite längre sikt är den värderingsmässiga förändring som sker och diskussionen om företagens syfte och ansvar i samhället. Med Milton Friedman sittande på axeln drev en ”Wealthbuilder-kultur” ett av våra starkaste finansiella varumärken nästan i sank. Avkastningsoptimering har kanske också legat bakom andra finansiella företags nuvarande närmast existentiella problem.

Diskussionen kring företagens grundläggande syfte och roll i samhället är ofta förvirrad. Är alla företag skapade för att göra människor lyckliga, förenkla vardagen, rädda den globala miljön eller? Många gånger är det lättare att sätta på ett ”plåster” på en verksamhet som hamnat snett än att ta en verklig fundering kring vad man egentligen är till för och utveckla sin verksamhet baserat på hur man bäst levererar detta i en alltmer digitaliserad värld.

Kundundersökningar visar också att många prioriterar mjuka faktorer i val av leverantörer. Man är betydligt mer nöjd med företag som är ”nära” och ”kundägda”. Det finns företag som har stor potential att utnyttja dessa värderingar och detta kundintresse.

 

Fridfulla jular som kommer? Det tar minst 20 år innan de är ikapp

På massmarknader sker utvecklingen långsamt, men ofta i en tydlig riktning. Om nuvarande utveckling fortsätter tar det 20 år innan de icke vinstoptimerande företagen är ikapp. Så det är väl bara att fortsätta som tidigare, eller? Det hinner dock hända mycket innan dess. Kanske hittar till och med några företag tillbaka till sina rötter och börjar driva en kärnverksamhet som är långsiktigt hållbar både för sina kunder och sina ägare, som alltså ibland är desamma.

 

God jul önskar vi på Trinovo!

 


Ladda ner artikeln som PDF


Prenumerera på Trinovo Insights

« »
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights