Leva virtuellt – Nästa steg i vår numera distanserade vardag


VR-toppbild-2

Leva virtuellt – Nästa steg i vår numera distanserade vardag.

Människan har under lång tid lekt med tanken på att kunna förflytta sig själv till den virtuella världen i ett försök att fly verkligheten om än så för en liten stund. Kan VR tekniken bryta ny mark i vår numera distanserade vardag? Om VR och dess ännu outnyttjade potential handlar vår senaste insight.

För redan 200 år sedan gjordes upptäckten att den mänskliga hjärnan uppfattar tvådimensionella bilder som tredimensionella genom att titta på två identiska bilder via ett stereoskop, en teknik som kom att lägga grunden för det vi idag kallar Virtual Reality (VR).

Tekniken bakom VR bygger på att två skärmar, en för varje öga, visar en och samma bild med en viss förskjutning. Samtidigt skapar linser en effekt av att bilderna flyter ihop och betraktaren upplever då ett tredimensionellt djup vilket möjliggör inträde till den virtuella världen. En accelerometer kan registrera huvudets rörelser och anpassa vyn därefter och den kompletta VR-upplevelsen är ett faktum. Idag har den teknologiska utvecklingen nått en hög kapacitet och är en etablerad teknik inom framförallt spelvärlden. Där ger den spelaren upplevelsen av att träda in i alternativa världar under spelets gång.

Den kvalitativa nivån är idag så pass hög att VR bör vara mogen för ett större genombrott inom nya branscher och segment utanför spelbranschen.

Idag finns VR-produkter i olika nivåer och prisklasser, allt från enklare varianter där en smartphone fästs vid ett simpelt headset till de mest avancerade VR-headseten som med tillbehör kan anpassa de virtuella vyerna efter hela kroppens rörelsemönster. Att spelbranschen höjt spelupplevelsen tack vare denna teknik ter sig inte särskilt förvånande. Frågan är hur VR kan bli ett etablerat och respekterat verktyg inom andra branscher och inom nya användningsområden?

bram-van-oost-iVaah2gpeUk-unsplash

Resan har bara börjat…

Om VR kan vara användbart? VR är redan idag användbart i en rad olika branscher, det är snarare fantasin som sätter gränserna för potentiella användningsområden inom fler sektorer.

Ett exempel på nya användningsområden där VR nu börjar bereda mark och har stor potential att växa är inom utbildningsväsendet. Vid en rad lärosäten, både från grundläggande undervisning till högskola och universitetsundervisning används VR i utbildningssyfte om än så i liten skala.

Företag som tex. Google har utvecklat virtuella ”klassresor” där grundskoleelever med hjälp av en APP och VR utrustning kan besöka platser som stora barriärrevet eller Amazonas för att få djupare förståelse för platsen och dess kringliggande miljö.

På högskolenivå finns idag exempel på hur VR-teknik kan nyttjas på ett ytterst effektivt sätt då genom att låta studenter visualisera kirurgiska ingrepp på patienter. Detta praktiska inlärningsmoment genomförs i en närmast identiskt verklighetstrogen miljö tack vare användningen av VR utrustning.

Även sjukvården är på väg att utvecklas med hjälp av VR teknik inte minst genom träning av blivande och befintliga ortopeder men också inom vård och omsorgssektorn. Vid Mälardalens högskola pågår ett forskningsprojekt i nära samarbete med demensvården. Där forskar man kring VR upplevelser och dess påverkan på demenspatienter. Projektet startades efter att ett flertal demensboenden rapporterat lugnare och gladare demenspatienter efter att dessa med hjälp av VR fått besöka naturreservat, parker och andra platser de känner igen sedan tiden innan de insjuknade. Kanske kan VR i framtiden bli en integrerad och självklar del av demensvården?

Det finns oändliga möjligheter med VR

Ett annat tänkbart och relativt outforskat användningsområde där VR har stor potential är inom retail-branschen. Tänk dig att i dessa tider kunna besöka en premiumbutik i Paris eller ett varuhus på Manhattan. VR skulle kunna göra upplevelsen tillgänglig på distans vilket skulle ta e-handeln till en helt ny nivå. Upplevelsen blir en del av själva erbjudandet. Ett stort utvecklingskliv framåt från dagens e-handelsplattformar.

Även inom sektorer som byggbranschen skulle VR kunna nyttjas på ett effektivt sätt. Genom att låta beställaren uppleva fastigheten innan byggnationen startat skulle långa beslutsprocesser rörande fastighetens uppförande kunna ske betydligt snabbare och mer effektivt än idag.

 

Från gimmick till affärsnytta

Som med många andra innovationer existerar en rad hinder och utmaningar för att VR ska kunna nå fler branscher och bli en naturlig del av var människas vardag. Priset för tillräckligt bra utrustning som kan hantera stora informationsmängder har självfallet en stor inverkan. Dessutom är själva VR-produktionen ofta specialanpassad och nischad mot ett fåtal branscher och ännu för dyr för massproduktion och generell användning. I ett nästa steg behöver VR-tekniken kunna integreras i en hållbar affärsmodell, med lägre implementeringskostnader och kompetens om VR-teknik utanför spelbranschen. Utöver dessa hinder ligger ytterligare ett hinder i att människor faktiskt ska vilja tillämpa VR i vardagen och se dess verkliga potential. Man måste komma bort från uppfattningen om VR som en gimmick hemmahörandes i spelvärlden.

VR har potentialen att bli ett nytt och innovativt verktyg inom ett brett spann av sektorer och därigenom förändra både affärsliv och vardag. Trots att VR är en fascinerande avancerad teknologi kvarstår frågan om vi kommer att ge den chansen att nå sin fulla potential? Kommer VR att på ett lönsamt sätt kunna integreras i olika affärsmodeller och därav ta steget från den virtuella spelvärlden och faktiskt bli en del av vår vardag? Det återstår att se, som så ofta när det kommer till tekniksprång.

 


Ladda ner artikeln som PDF

Författare

Andreas Rylander
Internship
Mattias Grönberg
Partner & VVD

 


Prenumerera på Trinovo Insights

« »
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights