Marcus Åkerlund


Kontor

Trinovo Consulting
Kungsgatan 35,
111 56 Stockholm

Marcus Åkerlund

Junior Partner

Marcus har närmare 10 års erfarenhet som managementkonsult. Marcus leder och driver strategi- och implementationsprojekt inom flertalet branscher, primärt inom bank, kontanthantering, retail och logistik, både avseende B2C och B2B. Marcus har arbetet på Trinovo sedan hösten 2008 efter avslutade studier på Kungliga Tekniska högskolan samt Stockholms Universitet.

Bakgrund
Civilingenjör i Industriell ekonomi, KTH, Civilekonom, Stockholms Universitet. Har även kompletterat sin utbildning med studier vid University of Melbourne, Australien

Fokusområden
Strategifrågor, affärsutveckling, projektledning, kundlönsamhet och kundsegmentering, IT-management

Branscher
Bank, finans, retail, kontanthantering, B2C, B2B

 

Se alla medarbetare
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights