Tomas Dahlqvist


Kontor

Trinovo Consulting
Södra Vallgatan 5,
211 40 Malmö

Tomas Dahlqvist

Partner

Tomas är civilekonom från Lunds Universitet och anslöt sig till Arkitraven 1988 efter tre år på SIAR. Tomas har en lång och bred erfarenhet av att vara konsult och klientansvarig för strategi, affärsutvecklings- och omstrukturerings projekt. Huvudfokus har varit inom bank och finans, life science samt detaljhandel. Under senare år har Tomas varit tungt involverad i stora omstrukturerings- och förändringsprojekt.

Bakgrund
Managementkonsult på SIAR och Arkitraven (nuvarande Trinovo Consulting).

Fokusområden
Strategisk och operativ affärsutveckling samt genomförandeledning.

Branscher
Bank och finans, detaljhandel och life science.

Se alla medarbetare
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights