Trinovo – Sommarläsning


I en färsk insight tar vi en titt på hur de nya utmanarna på Retail Finance marknaden har påverkat utvecklingen – eller inte.

Genom Trinovo Insights bidrar vi löpande med insikter inom strategi & affärsutveckling och inom IT-management.

I en färsk insight tar vi en titt på hur de nya utmanarna på Retail Finance marknaden har påverkat utvecklingen – eller inte.

Vi har också blickat tillbaka och samlat några av våra djupaste insikter från det gångna året som passar perfekt för sommarens läsning. Hur står sig exempelvis våra insikter jämfört med verkligheten idag? Har det skett någon förändring eller är allt egentligen som vanligt? Du kan fördjupa dig inom IT-paradoxen samt lära dig mer om lönsamhet som nyttoprioritering.

Trevlig sommar önskar Trinovo


1. Utmanarna – Hur påverkar de utvecklingen i branschen?

Har fintechs intåg på finansmarknaden rört om bland affärsmodeller och på riktigt utmanat storbankernas positioner? Hur har slutkonsumentens verkliga behov av kundnära relationer påverkat affärsutvecklingen? Vilka är de riktiga utmanarna och hur skall man möta kundens ökade krav på allt transparens och hållbara affärsmodeller? I vår senaste Insight reder vi ut konsekvenserna efter några år med nya utmanare och spanar framåt på den Svenska Retail Finance marknaden.

Läs här


Nyttorealisering

2. Lönsamhet – En fråga om nyttoprioritering

Vår erfarenhet är att man behöver omdefiniera bilden av ett lyckat projekt. Fokus i projektstyrning behöver snarare utgå från den nytta man vill uppnå än från hårda projektaspekter så som tid, kostnad och kvalitet. I denna Insight lyfter vi vikten av identifiering och löpande värdering av den verkliga nyttan.

Läs här


3. IT-paradoxen – fulländad teknikstyrning, omogen affärs- och ekonomistyrning

De flesta IT-avdelningar är fulländade vad gäller teknikstyrning men paradoxalt nog ofta omogna i affärs- och ekonomistyrning av den egna verksamheten som i många fall är av börsbolagsstorlek. Denna Insight lyfter fram några exempel på hur förmågan inom affärs-och ekonomistyrning kan stärkas för att öka styrbarhet, transparens och förtroende från verksamheten.

Läs här


 


Prenumerera på Trinovo Insights

« »
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights