Sparandemarknaden – pensionsångest och rådgivning


Sparandemarknaden-observationer

 

Trinovo följer löpande det vi kallar retail finance-marknaden. Bland annat gör vi en så kallad “blow-up” av sparandemarknaden från högsta till lägsta nivå. Nedan följer några observationer och funderingar relaterat till sparande och rådgivning. Syftet är att addera lite insikt och kanske sätta igång lite tankeverksamhet.

 

Vem botar pensionsångesten och ger trygghet i sparandet?

Vi har länge påvisat sparandets omfattning och komplexitet. Bilden nedan är en illustration av en verklighet som för nästan alla därute är helt ogenomtränglig. Alltså inte vi som professionellt sysslar med detta, utan de stackars kunderna. Det finns långsiktigt stora behov av att förenkla detta och inte bara lägga till nya former hela tiden.

 

Hushallen -tillgangar
Storleken på hushållens tillgångar är slående – 30 000 miljarder kronor!
Dessa domineras dock av mer eller mindre illikvida tillgångar i form av bostäder, pensionsfordringar på staten samt tjänstepensionstillgångar. Det är också dessa tillgångar som bidragit mest till en fördubbling av hushållens totala tillgångar de senaste 13 åren.

 

Hushållens tillgångar 2005-2018

Hushallen -tillgangar2(2)

Rådgivningsbehovet är mycket stort

Omfattningen, komplexiteten och den stora skillnaden mellan hushållens situation (som också beror på skillnad i skuldsättning) skapar en bas för mycket stora rådgivningsbehov. Och tyvärr även för exploateringsmöjligheter. Det gäller en mycket stor del av hushållen. Inte minst för de som till exempel inför pensionering sitter med flera olika pensionslösningar i kombination med privat sparande som ska placeras och betalas ut på ett klokt vis. Eller för unga hushåll som ska spara på ett bra sätt baserat på möjligheter och behov.

 

Finansiell rådgivning måste se till helheten

Det är också uppenbart att det finns ett behov av att se på helheten i hushållets och individens situation. När det nu introduceras så kallad AI-baserad rådgivning eller robotrådgivning är det anmärkningsvärt att många av tekniska och andra skäl inte tar in helheten. Totalt sett och för många individer är den statliga pensionen, nettovärde och likviditet i eventuella fastigheter och alla andra pensionsmedel, helt avgörande tillsammans med svaren på alla de standardfrågor dessa rådgivare ställer. Att fokusera enbart på fritt finansiellt sparande eller på delar av pensionssparandet kan leda till helt fel råd.
Risken är att vi får en robotrådgivningsmarknad som kommer splittra upp en redan komplex värld i ytterligare en dimension – med rådgivningsverktyg fokuserade på olika plattformar, olika typer av sparande, individ eller hushållsbaserade. Att lösa detta är en betydande affärsmöjlighet, och den väg mot större öppenhet som bara börjat med PSD2 visar vägen.
Ett helhetsperspektiv är t.ex. att se till fördelningen mellan ränte- och aktiesparande. På totalnivå har detta varit förvånansvärt stabilt över åren. Hur många personliga- eller robotbaserade rådgivare tar detta helhetsperspektiv på individnivå? Eller har de ett silotänkande och överlåter helheten till respektive kund.

Hushållens finansiella sparande

Hushallen -tillgangar3(2)

Finansiell rådgivning måste vara proaktiv

Dilemmat kring rådgivning handlar också om behovet av proaktivitet. Traditionellt har sparande och placeringar varit något som ”sålts”. Hur rimmar det med att kunderna ska sköta sin egen rådgivning på nätet? Eller gör det kanske inte det? Det är månne därför som renodlade robotrådgivare har svårt att konkurrera med etablerade aktörer. Trots bra lösningar. Återigen en situation där tekniska möjligheter har gått före fundamental förståelse för människors verkliga ekonomiska beteende. Även robottjänster behöver säljas och vara säljande. Och fortfarande stödjas av mänsklig kontakt och trygghetsskapande. Det senare är viktigt inte minst för att inte falla ned i standardtjänstens dilemma med prisrace till botten.

 

Rådgivning som ”ångestpiller”?

Pensionsångesten breder ut sig. Kanske är det dags att glömma avkastningsjakt som säljargument och se tjänsten mer som ett trygghetsskapande ”ångestpiller”. Så:
– Kan någon utveckla detta eller ska vi fortsatt behöva ha medicinskåpet fullt med fler burkar?
– Hur prissätter man ett ”ångestpiller”? Summan av gammalt produkttänk eller baserat på ”det medicinska behovet”?

 


Ladda ner artikeln som PDF


Prenumerera på Trinovo Insights

« »
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights