CIO-forum: Utmaningar inom digitalisering & RPA


Den 11 oktober hölls den 46:e upplagan av Trinovo CIO-forum. Temat för höstträffen var digitalisering, AI och RPA (Robotic Process Automation). Här kommer några tankar och lärdomar som Eva Harström på Billerud-Korsnäs och Pasi Kulmala på StoraEnso bjöd på under mötet. 

 

eva-harstrom Ovan: Eva Harström föreläser

 

 Eva Harström (CDO, Billerud-Korsnäs)

Eva berättade om sina digitala utmaningar som CDO på Billerud-Korsnäs. Hon är relativt ny i sin roll som till skillnad från en traditionell CIO även omfattar digital transformation.

Billerud-Korsnäs ligger före många andra vad gäller förutsättningar för ”big data”. Företaget har sedan en tid tillbaka IoT-sensorer och statistiska underlag på plats. Den insamlade informationen är till stor hjälp i utvecklingen av produkternas kvalitet och tillgänglighet.

Eva bjöd på många inspirerande perspektiv om utmaningen med digitalisering och framförallt poängterade hon följande:

”Utgå alltid från vilka problem ert företag vill lösa, för att inte tappa kontakten med verkligheten”

 

Pasi Kulmala (Head of Centre of Excellence, Stora Enso)

Pasi presenterade Stora Ensos högt prioriterade satsningar inom det nya heta området Robotics Process Automation (RPA).

RPA är ett robotverktyg för automatiserade processer som kan ersätta tidsödande manuella sysslor som berör transaktioner mellan systemöar. Inom administration är RPA vad klassiska robotar är för industriarbetare.

En robotstyrd processautomation kan innebära många fördelar. Ökad noggrannhet, minskade kostnader och förbättrade ledtider är några av de huvudsakliga effekterna.

”På Stora Enso fokuserar vi främst på att effektivisera finansprocessen inom företaget, eftersom vi ser att de ekonomiska effekterna är stora.”

 

pasi-kulmala


Pasi berättade även att insatsen för RPA var ganska dyr. Varje process krävde en detaljerad genomgång med komplettering och formalisering av arbetssättet.

Resultat av enkät om AI

Under träffen presenterade även Trinovo resultatet av den minienkät om AI som skickats ut till CIO Forums medlemmar under oktober 2018. Resultatet av undersökningen kan sammanfattas i följande punkter:

  • Störst andel av företagen (71%) tillämpar AI som stöd för kvalificerad analys, tätt följt av Robotic Process Automation (65%).

  • 35% av företagen bedriver AI-pilotprojekt men lika stor andel är fortfarande kvar på ”fundera-stadiet”.

  • De största primära hindren för företagens AI-utveckling är bristande ägarskap i verksamheten och bristande kompetens hos CIO/IT-funktionen.

  • AI:s påverkan på IT-verksamheten verkar variera mellan branscher. Bland de branscher som ingick i studien verkar industrisektorn vara mest på offensiven inom AI.

Trinovo CIO-forum 

Sedan 2003 anordnar Trinovo ett leverantörsoberoende forum där CIO:er från svenska storföretag bjuds in för att diskutera utmaningar inom affärs-IT.

 


Prenumerera på Trinovo Insights

« »
    Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights